ÅPENHETSLOVEN

Åpenhetsloven er en norsk lov som tredde i kraft 01.07.2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Loven skal også bidra til å sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomhetene håndterer negative konsekvenser på disse områdene. Loven gjelder for større virksomheter som hører hjemme i Norge.

 
Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger 2023

Virksomhet: Groruddalen Bilsenter as, org.nr.: 952 834 789
Utfylt av:  Abbas Aslam
Dato: 02.01.2024
Rapporteringsperiode: 01.07.2023 – 31.12.2023

 

Åpenhetsloven § 5a: Generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

 
Organisering

Groruddalen bilsenter er organisert som et aksjeselskap med forretningsadresse på Østre aker vei 217, 0976 OSLO. Groruddalen bilsenter er en familiebedrift som ble etablert i 1989 og har hatt kontinuerlig drift og vekst siden den gang, og er en av Oslo eldste frittstående bruktbilforhandlere uten tilknytting til bestemt bilmerke.
Vår virksomhet er tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Norges Bilbransjeforbund.

Driftsområde

Vårt primære driftsområde er kjøp og salg av brukte biler.
Vi har også autorisert bilverksted. Våre kunder er hovedsakelig i Norge.
Driften omfatter ikke egenimport av produkter.

Rutiner/ retningslinjer

Våre rutiner og retningslinjer er forankret hos daglig leder, samt gjort kjent og tilgjengelig for alle ansatte.
Vi arbeider systematisk og kontinuerlig for å forankre respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i selskapet og måten det drives på. Våre rutiner og retningslinjer omfatter og inkluderer blant annet fordeling av ansvar og arbeidsoppgaver i vår virksomhet. Dette innebærer også kartlegging og vurdering av mulige negative påvirkninger eller skader. Dette omfatter både egen virksomhet, leverandørkjeder og forretningsforbindelser.

Vi samarbeider aktivt dersom gjenoppretting og / eller erstatning er nødvendig, og vi iverksetter nødvendige tiltak for stansing og / eller forebygging av negativ påvirkning og skade, overvåkning av gjennomføring og resultater, samt kommunisering av hvordan påvirkningen er håndtert og behandling av informasjonskrav.

I våre kontrakter stiller vi krav knyttet til åpenhetsloven gjennom kontraktsbestemmelser. Disse bestemmelsene sikrer at vi har tilgang til våre underleverandørers aktsomhetsvurderinger der de er omfattet av åpenhetsloven, og informasjon om underleverandørers varekjøp og leverandørkjeder der de ikke er omfattet av loven. Våre kontraktsbestemmelser inkluderer også krav til lønns- og arbeidsvilkår og internkontroll, HMS for arbeid som skjer i Norge.

 

Åpenhetsloven § 5b: Opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger

I rapporteringsperioden har vi hatt arbeidsmøter for kartlegging av leverandørkjeder og aktsomhetsvurderinger er igangsatt i rapporteringsperioden.
Vi har prioritert kartlegging av verdikjeder knyttet til vår kjernevirksomhet med grunnlag i vesentlig risiko for negative konsekvenser.
Med bakgrunn i vår innkjøpsmønster, har vi identifisert følgende kategorier som vil bli prioritert: innleie, klargjøring og transport.
Vi er opptatt av å redusere eventuelle negative påvirkninger i disse kategoriene og sikre at våre leverandører overholder høy standard for ansvarlig virksomhet.

 

Åpenhetsloven § 5c: Opplysninger om eventuelle tiltak virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene

Vi bygger vår kartlegging på informasjon fra nærmeste leverandør. Vi gjennomfører egne undersøkelser som vi utfører i tråd med vår bedriftsinterne rutine for valg av seriøse underleverandører.

Vi bruker NBFs veileder for valg av seriøse bedrifter for å fremme de formål som åpenhetsloven og annet regelverk skal fremme.
Vi vil oppdatere våre rutiner og retningslinjer i tråd med Forbrukertilsynets veiledning og anbefalinger fra NHO.

Disse tiltakene forventes å bidra til økt mulighet til å fange opp risiko for brudd på de formål åpenhetsloven skal ivareta, og bidra til å rette opp negative konsekvenser der det er nødvendig.

Eventuelle spørsmål, informasjon og varslinger kan sendes på: post@gdbs.no